Ranč Galanta

Dodavatel OK: LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.
Projektant/statik: Ing. Petr Pospíšil
Realizace: 03/2012 – 05/2012
Místo stavby: Galanta, Slovenská republika

Místo stavby je v obci Galanta ve Slovenské republice. Zadáním projektu byla výstavba přístřešku sloužícího jako jízdárna. Je to samostatně stojící konstrukce se sedlovou střechou o sklonu 7°. Se základními rozměry 41.4 × 86.1 m a výškou 10.1 m ve hřebenu. Vnitřní světlá výška je 6.0 m.

Nosná konstrukce je tvořena z patnácti příhradových rámů se základním modulem 6.0 m. Jednotlivé profily jsou z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů vyrobených ze žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové se šrouby M12 pevnostní třídy 8.8. Konstrukce je navržena jako tuhý rám, uložený na železobetonových sloupech. Kotvení je kloubové přes předem zabetonované patní desky.

Hlavní nosné sloupy jsou z průřezu 2×C360, které jsou navrženy jako členěný prut s rámovými spojkami. Horní a dolní pás je tvořen profily 2×C250, do kterých jsou šroubovány profily diagonál tvaru C100. Vaznice a paždíky působí jako spojité nosníky a jsou z profilu tvaru Z, výšky 150 mm. Na nosnou konstrukci haly je použita ocel třídy S350GD v tloušťkách 1-3 mm a ocel S420MC v tloušťkách 4-6 mm. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují táhla z pásové oceli průřezu 42 × 4 mm s napínacími šrouby M16. Stěny a střechu tvoří skládaný plášť provedený z vnější strany nosné konstrukce. Je složený z trapézových plechů TP46, resp. VP45 a nosných profilů. Na střeše jsou v podélném směru čtyři prosvětlovací pásy 1.3 × 81.8 m.

Nosná konstrukce byla navržena dle českých technických norem s využitím programu Autodesk Robot Structural Analysis, ve kterém byl vytvořen rovinný model. Šroubově připojené prvky jsou uvažovány s uvolněním vnitřních vazeb. Obdobně jsou navrženy diagonály (tažené/tlačené pruty). Vaznice a paždíky jsou uvažovány jako spojité nosníky. Ztužení ve stěnách a ve střešní rovině konstrukce zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Ve výpočtu s nimi uvažujeme pouze pro přenos tahové síly.

Zatížení bylo určeno ručním výpočtem dle ČSN EN 1991. Pro návrh nosné konstrukce bylo uvažováno zatížení vlastní tíhou konstrukce a vlastní tíhou instalací (osvětlení, vzduchotechnika…). Dále zatížení klimatická, tedy zatížení sněhem a větrem. Výpočet vnitřních sil a deformací byl proveden lineární analýzou. Posouzení prvků nosné konstrukce bylo provedeno manuálně s využitím vnitřních sil a deformací získaných pro jednotlivé kombinace zatížení. Výkresová dokumentace byla zpracována v AutoCADu.

Foto: archiv LLENTAB

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress