České normy 01/2014

Výběr z českých norem vydaných v lednu 2014:

  • ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady

  • ČSN EN ISO 19232-1 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami
  • ČSN EN ISO 19232-2 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor
  • ČSN EN ISO 19232-3 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 3: Třídy kvality obrazu
  • ČSN EN ISO 19232-4 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu
  • ČSN EN ISO 19232-5 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou
  • ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress