České normy 05/2014

Výběr z českých norem vydaných v květnu 2014:

  • ČSN EN ISO 12932 Svařování – Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin – Určování stupňů kvality

  • ČSN EN ISO 15614-14 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin
  • ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli
  • ČSN EN ISO 14732 Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress