České normy 06/2014

Výběr z českých norem vydaných v červnu 2014:

  • ČSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

  • ČSN EN ISO 3452-3 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 3: Kontrolní měrky
  • ČSN EN ISO 15548-1 Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy – Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů
  • ČSN EN ISO 15548-2 Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy – Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů
  • ČSN EN 13438 Nátěrové hmoty – Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress