České normy 07/2014

Výběr z českých norem vydaných v červenci 2014:

  • ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory

  • ČSN EN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress