České normy 08/2014

Výběr z českých norem vydaných v srpnu 2014:

  • ČSN EN ISO 2553 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje

  • ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování kvality
  • ČSN EN ISO 5826 Odporová svařovací zařízení – Transformátory – Obecné požadavky platné pro všechny transformátory

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress