České normy 09/2014

Výběr z českých norem vydaných v září 2014:

  • ČSN EN ISO 14554-1 Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu

  • ČSN EN ISO 14554-2 Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na kvalitu
  • ČSN EN 60974-3 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
  • ČSN EN 16392-2 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení phased array – Část 2: Sondy
  • ČSN EN 12814-3 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress