České normy 10/2014

Výběr z českých norem vydaných v říjen 2014:

  • ČSN EN ISO 16810 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Obecné zásady

  • ČSN EN ISO 16811 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Nastavení citlivosti a časové základny
  • ČSN EN ISO 16823 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Průchodová technika
  • ČSN EN ISO 16826 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu
  • ČSN EN ISO 16827 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit
  • ČSN EN ISO 16828 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit
  • ČSN EN ISO 15614-14 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu
  • ČSN EN ISO 14555 Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
  • ČSN EN 14700 Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress