České normy 11/2014

Výběr z českých norem vydaných v listopadu 2014:

  • ČSN EN ISO 12671 Žárové stříkání – Žárově stříkané povlaky – Symbolické zobrazování na výkresech

  • ČSN EN ISO 14554-1 Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 14554-2 Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN 1998-1 NA ed. A National Annex – Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
  • ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress