České normy 12/2014

Výběr z českých norem vydaných v prosinci 2014:

  • ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení

  • ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
  • ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
  • ČSN 73 0043 Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress