České normy 01/2015

Výběr z českých norem vydaných v lednu 2015:

  • ČSN EN ISO 17405 Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem
  • ČSN EN 14076 Dřevěná schodiště – Terminologie
  • ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress