Veřejné připomínkování návrhů norem

Od června roku 2014 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spustil “Systém pro veřejné připomínkování návrhů technických norem” (SVPNN).Touto elektronickou formou získáte přístup k návrhům technických norem v anglickém a případně v českém jazyce (pokud se jedná o původní normy ČSN). Po registraci na stránce “drafts.unmz.cz“, která je zcela zdarma, může každý číst a především se aktivně vyjádřit formou připomínek k návrhům technických norem evropských normalizačních organizací CEN, CENELEC, ETSI, ISO nebo IEC.

Odkazy:
web ÚNMZ
facebook ÚNMZ

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress