České normy 05/2015

Výběr z českých norem vydaných v květnu 2015:

  • ČSN EN 1330-1 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů
  • ČSN ISO 12715 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond
  • ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
  • ČSN EN 1990 NA ed. A National Annex – Eurocode: Basis of structural design
  • ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress