České normy 08/2015

Výběr z českých norem vydaných v srpnu 2015:

  • ČSN EN ISO 16946 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku
  • ČSN EN ISO 25980 Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
  • ČSN EN 12929-1 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení
  • ČSN EN 12929-2 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress