České normy 10/2015

Výběr z českých norem vydaných v říjnu 2015:

  • ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech
  • ČSN EN ISO 18490 Nedestruktivní zkoušení – Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT
  • ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress