České normy 11/2015

Výběr z českých norem vydaných v listopadu 2015:

  • ČSN EN ISO 18563-1 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení – Část 1: Přístroje
  • ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
  • ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-7: General actions – Accidental actions
  • ČSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
  • ČSN EN 13561 Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky
  • ČSN EN 13659 Okenice a vnější žaluzie – Funkční a bezpečnostní požadavky

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress