České normy 12/2015

Výběr z českých norem vydaných v prosinci 2015:

  • ČSN EN ISO 14323 Odporové bodové a výstupkové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
  • ČSN EN ISO 10447 Odporové svařování – Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
  • ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů kapilární metodou – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN ISO 23278 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN ISO 18278-1 Odporové svařování – Svařitelnost – Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
  • ČSN EN 62135-2 ed. 2 Odporová svařovací zařízení – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
  • ČSN EN ISO 14373 Odporové svařování – Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
  • ČSN EN ISO 17658 Svařování – Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou – Terminologie
  • ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress