České normy 01/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2016:

  • ČSN EN 1263-1 Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
  • ČSN EN ISO 10286 Lahve na plyny – Terminologie
  • ČSN EN ISO 3834-5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4
  • ČSN EN 1998-1 ed. 2 (Změna Z1) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

celý seznam 128 norem, 53 změn a 6 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress