České normy 02/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2016:

 • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
 • ČSN EN ISO 9934-1 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 1: Obecné principy
 • ČSN EN ISO 9934-2 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 2: Zkušební prostředky
 • ČSN EN ISO 9934-3 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 3: Přístroje
 • ČSN EN ISO 17634 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu – Klasifikace
 • ČSN EN 1908 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení
 • ČSN EN 13107 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty
 • ČSN EN 13223 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení
 • ČSN EN 13782 Dočasné konstrukce – Stany – Bezpečnost
 • ČSN EN 10346 Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena – Technické dodací podmínky
 • ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
 • ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

celý seznam 169 norem, 27 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress