České normy 03/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2016:

  • ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení kapilární metodou – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN ISO 23278 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN 62135-1 ed. 2 Odporová svařovací zařízení – Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci
  • ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
  • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
  • ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice

celý seznam 117 norem, 39 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress