České normy 04/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2016:

  • ČSN EN ISO 17643 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
  • ČSN EN 12930 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty

celý seznam 125 norem, 42 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress