České normy 05/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2016:

  • ČSN EN ISO 9018 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
  • ČSN EN ISO 17641-2 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti – Metody obloukového svařování – Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
  • ČSN EN 1993-1-4 (Změna A1)Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

celý seznam 161 norem, 62 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress