České normy 06/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2016:

  • ČSN EN ISO 12679 Žárové stříkání – Doporučení pro žárové stříkání
  • ČSN EN ISO 12670 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Technické dodací podmínky
  • ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings
  • ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
  • ČSN EN 1993-1-1 (Oprava 1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • ČSN EN 13561 (Oprava 1) Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky

celý seznam 122 norem, 47 změn a 6 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress