České normy 07/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2016:

  • ČSN EN 60974-6 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování – Část 6: Zařízení s omezeným provozem
  • ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
  • ČSN EN 1991-2 NA ed. A National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges
  • ČSN EN ISO 18563-3 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení
  • ČSN EN ISO 636 Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 1071 Svařovací materiály – Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 18273 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace
  • ČSN EN 16508 Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro dočasné zastřešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

celý seznam 190 norem, 43 změn a 11 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress