České normy 08/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2016:

  • ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování
  • ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels
  • ČSN EN 13018 Nedestruktivní zkoušení – Vizuální zkoušení – Obecné zásady

celý seznam 133 norem, 50 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress