České normy 09/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2016:

  • ČSN EN 1998-1 NA ed. A National Annex – Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
  • ČSN EN 16508 Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro opláštění – Požadavky na provedení a obecný návrh

celý seznam 164 norem, 26 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress