České normy 10/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2016:

  • ČSN EN ISO 12707 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Slovník
  • ČSN EN 13018 Nedestruktivní zkoušení – Vizuální zkoušení – Obecné zásady
  • ČSN EN ISO 18563-3 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení
  • ČSN EN ISO 15614-8 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí
  • ČSN EN ISO 11970 Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli
  • ČSN EN ISO 14270 Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
  • ČSN EN ISO 14272 Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
  • ČSN EN ISO 14273 Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
  • ČSN EN ISO 669 Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky
  • ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

celý seznam 171 norem, 22 změn a 16 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress