České normy 12/2016

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2016:

  • ČSN EN ISO 18081 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí (AT) – Detekce úniků
    akustickou emisí
  • ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

celý seznam 161 norem, 42 změn a 6 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress