České normy 01/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2017:

  • ČSN EN ISO 3834-5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4
  • ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads
  • ČSN EN 15048-1 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje – Část 1: Obecné požadavky
  • ČSN EN 15048-2 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje – Část 2: Požadavky na použitelnost
  • ČSN EN ISO 9692-3 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
  • ČSN EN ISO 15012-4 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Obecné požadavky

celý seznam 154 norem, 27 změn a 3 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress