České normy 02/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2017:

 • ČSN EN 16714-1 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Část 1: Obecné postupy
 • ČSN EN 16714-2 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Část 2: Přístroje
 • ČSN EN 16714-3 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Část 3: Termíny a definice
 • ČSN EN ISO 18278-1 Odporové svařování – Svařitelnost – Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
 • ČSN EN ISO 18278-2 Odporové svařování – Svařitelnost – Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování
 • ČSN EN 10228-1 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou
 • ČSN EN 10228-2 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 2: Kapilární zkouška
 • ČSN EN 10228-3 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem
 • ČSN EN 10228-4 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem
 • ČSN EN ISO 5182 Odporové svařování – Materiály pro elektrody a pomocné vybavení
 • ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 17777 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 19288 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace

celý seznam 155 norem, 42 změn a 3 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress