České normy 04/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2017:

  • ČSN EN 10228-1 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou
  • ČSN EN 10228-2 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 2: Kapilární zkouška
  • ČSN EN 10228-3 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem
  • ČSN EN 10228-4 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem
  • ČSN EN 60974-4 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
  • ČSN EN 60974-4 ed. 2 (Změna Z1) Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
  • ČSN EN ISO 15618-1 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra
  • ČSN EN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
  • ČSN EN ISO 29481-2 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci

celý seznam 153 norem, 43 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress