České normy 05/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2017:

  • ČSN EN ISO 9934-1 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 1: Obecné principy
  • ČSN EN ISO 15614-7 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování
  • ČSN EN ISO 17638 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení magnetickou metodou práškovou
  • ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

celý seznam 118 norem, 32 změn a 14 oprav, naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress