České normy 07/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2017:

  • ČSN EN ISO 15614-8 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí
  • ČSN EN ISO 11970 Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli
  • ČSN EN ISO 5577 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník
  • ČSN EN ISO 10675-1 PNedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

celý seznam 154 norem, 45 změn a 5 oprav, naleznete na stránkách ÚNMZ ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress