České normy 08/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2017:

  • ČSN EN 10056-1 Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí – Část 1: Rozměry
  • ČSN EN 10365 Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H – Rozměry a hmotnosti
  • ČSN EN 131-2+A2 Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
  • ČSN EN 131-2+A1 (Změna Z1) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

celý seznam 135 norem, 41 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ÚNMZ ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress