České normy 09/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2017:

  • ČSN ISO 10880 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení infračervenou termografií – Obecné principy
  • ČSN ISO 18251-1 Nedestruktivní zkoušení – Infračervená termografie – Část 1: Charakteristiky systému a zařízení
  • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
  • ČSN EN ISO 15614-8 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (Oprava 1)
  • ČSN EN ISO 20484 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník
  • ČSN nazev
  • ČSN EN ISO 20339 Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy – Charakteristika a ověřování skupinových snímačů

celý seznam 222 norem, 45 změn a 5 oprav, naleznete na stránkách ÚNMZ ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress