České normy 10/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2017:

  • ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek oceli
  • ČSN EN ISO 18276 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu – Klasifikace

celý seznam 153 norem, 47 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ÚNMZ ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress