České normy 11/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2017:

  • ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro interakce
  • ČSN EN ISO 9606-1 (Oprava 1) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli
  • ČSN EN 13100-1 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 1: Vizuální kontrola
  • ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace

celý seznam 138 norem, 33 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ÚNMZ ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress