České normy 12/2017

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2017:

  • ČSN EN 1991-2 (Změna Z5) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
  • ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu
  • ČSN EN ISO 14555 Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

celý seznam 141 norem, 36 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ÚNMZ ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress