České normy 01/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2018:

    • ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací
    • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

celý seznam 79 norem, 24 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress