České normy 02/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2018:

  • ČSN EN 1330-9 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
  • ČSN EN ISO 18563-2 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení – Část 2: Sondy
  • ČSN 73 4130 (Změna Z1)Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

celý seznam 132 norem, 43 změn a 13 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress