České normy 03/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2018:

 • ČSN EN ISO 20484 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník
 • ČSN P CEN/TS 17100 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Referenční fotografie a velikosti indikací
 • ČSN ISO 18249 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny
 • ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 15614-7 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování
 • ČSN EN ISO 636 Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli
 • ČSN EN ISO 14271 Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů
 • ČSN EN ISO 19285 Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení technikou phased array – Stupně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 23279 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Posouzení charakteru indikací ve svarech
 • ČSN EN ISO 18278-3 Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem

celý seznam 225 norem, 72 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress