České normy 04/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2018:

  • ČSN EN ISO 5577 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník
  • ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

celý seznam 154 norem, 43 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress