České normy 05/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2018:

  • ČSN ISO 20669 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy
  • ČSN EN ISO 23279 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace diskontinuit ve svarech
  • ČSN EN ISO 18278-3 Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem
  • ČSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
  • ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
  • ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy
  • ČSN EN 1991-4 (Oprava 3) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
  • ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
  • ČSN EN ISO 16371-2 Nedestruktivní zkoušení – Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami – Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
  • ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny

celý seznam 155 norem, 70 změn a 14 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress