České normy 07/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2018:

  • ČSN EN ISO 9692-1 (Oprava 1) Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
  • ČSN 74 3305 (Oprava 1) Ochranná zábradlí
  • ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel –
    Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování
  • ČSN EN 13001-3-1+A2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
  • ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání

celý seznam 100 norem, 13 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress