České normy 08/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2018:

  • ČSN EN ISO 20485 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu
  • ČSN EN ISO 20486 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
  • ČSN EN ISO 9017 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením
  • ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN ISO 14114 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
  • ČSN EN ISO 13918 Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
  • ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 15653 Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

celý seznam 165 norem, 43 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress