České normy 09/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2018:

  • ČSN EN ISO 20485 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda stopového plynu
  • ČSN EN ISO 20486 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
  • ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
  • ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje
  • ČSN EN 1382 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

celý seznam 116 norem, 30 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress