České normy 10/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2018:

 • ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály
 • ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
 • ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů
 • ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace
 • ČSN EN 1991-2 NA ed. A National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges
 • ČSN EN 1991-2 ed. 2 (Změna Z1) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
 • ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
 • ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
 • ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní metody zkoušení
 • ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
 • ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů
 • ČSN EN 1992-4 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu
 • ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

celý seznam 178 norem, 25 změn a 13 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress