České normy 11/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2018:

  • ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
  • ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
  • ČSN EN ISO 13918 Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
  • ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
  • ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin
  • ČSN EN 15129 Antiseizmické konstrukční úpravy

celý seznam 155 norem, 31 změn a 23 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress