České normy 12/2018

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2018:

 • ČSN ISO 128-24 Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
 • ČSN ISO 128-33 Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
 • ČSN ISO 128-43 Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
 • ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení
 • ČSN ISO 13715 Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování
 • ČSN ISO 13444 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a označování rýhování
 • ČSN ISO 11005 Technická dokumentace produktu – Užívání hlavních dokumentů
 • ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
 • ČSN EN ISO 15618-1 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
 • ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin
 • ČSN 73 0034 Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
 • ČSN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou
 • ČSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
 • ČSN EN 16933-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh
 • ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

celý seznam 128 norem, 33 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress