České normy 01/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2019:

  • ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace
  • ČSN 74 6077 (Oprava 1) Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
  • ČSN EN ISO 10042 Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality

celý seznam 154 norem, 33 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress